ⴰⵙⴻⵏⵣⵉ ⵜⴰⴷⵡⵉⵔⵜ ⴷⵉ Bou Ismail, ⵜⵉⴱⴰⵙⵙⴰ

Vente villa

6 Milliards

06-10-2019

ⴰⴱⴻⴷⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⴻⵍⵖⴰ
ⴰⵙⴻⵏⵣⵉ
ⵙⵓⵎⴰ ⵙ ⵍⵎⵓⴼⴰⵀⴰⵎⴰ
ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ: ⵜⴰⴷⵡⵉⵔⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⴰ
202 M²
ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵉⵏ
-
ⴰⵏⵏⴰⴳ
R + 2
ⵙ ⵍⵇⴻⵛ
-
ⴰⴳⴰⵔⴰⵊ
-

ⴰⵡⵙⵚⴻⴼ

ⵜⵉⵍⵖⴰ

  • ⵜⴰⵏⵙⴰ Résidence el feth Bouismail